הנחיות במסלול


דגשי בטיחות:
 • לא תותר כניסה לשרוול הזינוק ורכיבה במסלול עם אופניים חשמליים!
 • לא תותר רכיבת אופניים במסע ללא מספר אופניים שהונפק ע"י המארגנים.
 • לא תותר רכיבה במסע ללא חבישת קסדה.
 • יש לרכוב במסע עם אופניים תקינים בלבד, ועם בקבוק מים אחד לפחות.
 • תחומי האחריות של מארגני המסע יהיו בין הרוכב המוביל לרוכב המאסף, לאורך המסלול המסומן בלבד. אין לרכוב מחוץ לתחומים אלו.
 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה. הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות המארגנים והסדרנים.
 • יש לשמור על מרחק מינימאלי של לפחות שני מטרים מהרוכבים שלפניך, על-מנת לאפשר בלימת חירום.
 • עצירת רוכב אופניים או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני. במקרה של תקלה באופניים או פציעה יש לרדת מתחום הדרך ולהמתין בשול לרכב המאסף או לאמבולנס.
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 • למארגנים שמורה הזכות להפסיק השתתפותו של כל רוכב במהלך המסע.
 • לא תותר הכנסת כלי נשק למתחם האירוע.
זכרו, בריאותכם מעל הכול, אנא הקפידו על הנחיות הבריאות והבטיחות!