חלוקת ערכות לרוכבים

חלוקת הערכות

  • הנרשמים לסובב טורקי תל-אביב-יפו 2021 זכאים לקבלת ערכת משתתף הכוללת:
  • חולצה רשמית של האירוע, מספר אופניים, מגוון הטבות ופינוקים מנותני החסויות.
  • מתחם חלוקת הערכות יפעל בתל-אביב, ביומיים הקודמים לאירוע, פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
  • לא ניתן להיכנס למתחם חלוקת הערכות עם אופניים. 
  • לשם קבלת הערכה נא להגיע עם תעודה מזהה.
  • במידה וחבר אוסף עבורך את הערכהעליו להגיש צילום תעודה מזהה שלך, ואת טופס הצהרת הבריאות המצורף חתום על ידך, אשר כולל ייפוי כוח, כתנאי לקבלת הערכה עבורך.