תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
  הרשמה מוקדמת עד 9.7.20 הרשמה רגילה עד 03.9.20 הרשמה מאוחרת עד 7.10.20
יחיד 80 ש"ח 100 ש"ח 110 ש"ח
משפחה (עד 4 נפשות) 220 ש"ח 260 ש"ח 300 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?

  • ערכת השתתפות 
  • הפנינג זינוק וסיום
  • שירותי רפואה
  • סדרנות
  • בטיחות
  • משטרה

* תושבי תל-אביב מחזיקי כרטיס דיגיתל זכאים להנחה משתנה (יש להתעדכן באתר דיגיתל).