עיריית תל אביב לוגו

תאריכי הרשמה ותעריפים

 
  הרשמה מוקדמת עד 18.7.19 הרשמה רגילה עד 05.9.19 הרשמה מאוחרת עד 16.10.19
יחיד 70 ש"ח 80 ש"ח 90 ש"ח
משפחה (עד 4 נפשות) 200 ש"ח 230 ש"ח 260 ש"ח

מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה

* תושבי תל-אביב מחזיקי כרטיס דיגיתל זכאים להנחה משתנה (יש להתעדכן באתר דיגיתל).
חסות ראשיתקפה עלית
ניהול והפקה כפיים
 99 FM102 fmשותפים לדרךמשרד התרבות והספורטמשרד התיירות-גני יהושערלב׳׳דאיגוד האופניים בישראלדיגיתלתל אופןnature valleyמכבי שפע